Thiết kế tối ưu hóa và phân tích hiệu suất dây chuyền sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi dựa trên tích hợp cơ điện tử

Thiết kế tối ưu hóa

Trừu tượng:Việc sử dụng thức ăn là rất cần thiết trong quá trình phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, chất lượng thức ăn quyết định trực tiếp đến hiệu quả nuôi trồng thủy sản.Ở nước ta có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng phần lớn chủ yếu là thủ công.Mô hình sản xuất này rõ ràng không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện đại.Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất cơ điện tử không chỉ có thể nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi mà còn tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong quá trình sản xuất.Bài viết trước tiên phân tích thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi dựa trên tích hợp cơ điện tử, sau đó tìm hiểu phân tích hiệu suất của dây chuyền sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi dựa trên tích hợp cơ điện tử, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho độc giả.

Từ khóa:tích hợp cơ điện tử;Chế biến thức ăn;Dây chuyền sản xuất;thiết kế tối ưu

Giới thiệu:Ngành thức ăn chăn nuôi chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong ngành chăn nuôi.Nâng cao chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể nâng cao hiệu quả phát triển của ngành chăn nuôi và thúc đẩy sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nông nghiệp.Hiện nay, hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc tương đối hoàn thiện và có nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, điều này thúc đẩy đáng kể sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.Tuy nhiên, mức độ tin học hóa trong sản xuất thức ăn chăn nuôi còn tương đối thấp, công tác quản lý chưa chặt chẽ dẫn đến quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi còn tương đối lạc hậu.Để thúc đẩy phát triển hiện đại hóa các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ tự động hóa, xây dựng dây chuyền sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi tích hợp cơ điện, nâng cao hiệu quả hiệu quả và chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi, thúc đẩy phát triển tốt hơn. của ngành chăn nuôi Trung Quốc.

1. Thiết kế tối ưu dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi dựa trên tích hợp cơ điện tử

tối ưu hóa-thiết kế-1

(1) Thành phần hệ thống điều khiển tự động cho quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi

Trong quá trình phát triển ngành chăn nuôi, việc tăng cường kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi là rất cần thiết.Do đó, Trung Quốc đã ban hành "Tiêu chuẩn quản lý an toàn và chất lượng thức ăn chăn nuôi", trong đó nêu chi tiết nội dung và quy trình sản xuất kiểm soát thức ăn chăn nuôi.Vì vậy, khi tối ưu hóa thiết kế dây chuyền sản xuất cơ điện tử, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, quy định để tăng cường kiểm soát tự động hóa, bắt đầu từ các quy trình như cấp liệu, nghiền, trộn,Tăng cường thiết kế các hệ thống con, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường khả năng phát hiện thiết bị, xử lý lỗi ngay từ đầu, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất thức ăn chăn nuôi, tăng cường tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi.Mỗi hệ thống con hoạt động độc lập và vị trí máy phía trên có thể tăng cường kiểm soát hệ thống, theo dõi trạng thái hoạt động theo thời gian thực của thiết bị và giải quyết các vấn đề ngay lần đầu tiên.Đồng thời, nó cũng có thể cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho việc bảo trì thiết bị, nâng cao mức độ tự động hóa trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

(2) Thiết kế hệ thống phân phối và trộn nguyên liệu thức ăn tự động

Việc nâng cao chất lượng nguyên liệu trong quá trình sản xuất thức ăn là rất cần thiết, vì nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản xuất thức ăn.Vì vậy, khi tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất cơ điện tử, cần áp dụng công nghệ PLC để tăng cường khả năng kiểm soát chính xác các nguyên liệu.Đồng thời, các nhân viên liên quan cũng nên tiến hành tự tìm hiểu thuật toán và tăng cường kiểm soát chất lượng của quy trình thành phần, như trong Hình 1. "Tiêu chuẩn quản lý" quy định quy trình chi tiết của các thành phần, bao gồm các tiêu chuẩn vận hành trộn trước đối với quy mô nhỏ. vật liệu và tiêu chuẩn vận hành cho vật liệu lớn.Trong dây chuyền sản xuất tích hợp cơ điện, phải áp dụng các phương pháp đặc biệt để chuẩn bị nguyên liệu lớn và nhỏ để cải thiện độ chính xác của nguyên liệu và kiểm soát việc cấp liệu đồng thời của chúng.Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có thiết bị lạc hậu, sử dụng tín hiệu analog.Để giảm chi phí mua sắm thiết bị, hầu hết các doanh nghiệp vẫn sử dụng thiết bị gốc để phân mẻ, chỉ bổ sung thêm bộ chuyển đổi, chuyển đổi thông tin của quy mô lớn và nhỏ thành PLC.

(3) Thiết kế hệ thống con đóng gói và vận chuyển cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Bao bì thành phẩm cũng chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi.Trước đây, trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, người ta thường sử dụng phép đo thủ công để hoàn thành công việc đóng bao sau khi xác định trọng lượng, khó đảm bảo độ chính xác của phép đo.Hiện nay, phương pháp chủ yếu được sử dụng là cân điện tử tĩnh và đo thủ công, đòi hỏi cường độ lao động cao.Vì vậy, khi tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất cơ điện tử, PLC phải là hạt nhân để thiết kế các phương pháp cân tự động, tích hợp quy trình sản xuất và đóng gói thức ăn chăn nuôi, nâng cao hiệu quả hiệu quả sản xuất thức ăn chăn nuôi.Như được hiển thị trong Hình 2, hệ thống con đóng gói và vận chuyển chủ yếu bao gồm các cảm biến căng thẳng, thiết bị đóng gói tự động, thiết bị truyền tải, v.v. Chức năng chính của PLC là điều khiển việc dỡ hàng và đóng gói.Khi cảm biến đạt đến trọng lượng nhất định, nó sẽ gửi tín hiệu ngừng cho ăn.Lúc này, cửa dỡ hàng sẽ mở và thức ăn đã cân sẽ được nạp vào túi đựng thức ăn, sau đó được vận chuyển đến vị trí cố định bằng thiết bị truyền động.

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi

(4) Giao diện điều khiển chính của hệ thống điều khiển tự động sản xuất thức ăn chăn nuôi

Trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, để nâng cao chất lượng sản xuất cũng cần phải làm tốt công tác quản lý.Cách truyền thống là tăng cường quản lý thủ công nhưng phương pháp này không những hiệu quả quản lý thấp mà chất lượng quản lý tương đối thấp.Vì vậy, khi tăng cường thiết kế tối ưu dây chuyền sản xuất cơ điện tử cần áp dụng giao diện điều khiển chính của hệ thống điều khiển tự động để tăng cường công tác vận hành, quản lý hệ thống.Nó chủ yếu bao gồm sáu phần.Nhân viên liên quan có thể kiểm tra thông qua giao diện điều khiển chính để làm rõ những liên kết nào trong quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi có vấn đề hoặc liên kết nào có dữ liệu và thông số không chính xác, dẫn đến chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi thấp hơn. Bằng cách xem qua giao diện, việc kiểm soát chất lượng có thể được tăng cường.

2. Phân tích hiệu suất dây chuyền sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi dựa trên tích hợp cơ điện tử

(1) Đảm bảo độ chính xác và chính xác của thành phần

Tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất để tích hợp cơ điện tử có thể đảm bảo tính chính xác và chính xác của nguyên liệu một cách hiệu quả.Trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi cần bổ sung thêm một số thành phần vi lượng.Thông thường, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cân thủ công, pha loãng và khuếch đại, sau đó đưa vào thiết bị trộn, rất khó đảm bảo độ chính xác của nguyên liệu.Hiện nay, cân vi lượng điện tử có thể được sử dụng để tăng cường kiểm soát độ chính xác, giảm chi phí lao động và cải thiện môi trường sản xuất thức ăn chăn nuôi.Tuy nhiên, do sự đa dạng của các chất phụ gia cũng như tính ăn mòn và tính đặc hiệu của một số chất phụ gia nên yêu cầu chất lượng đối với cân nguyên liệu vi lượng rất cao.Doanh nghiệp có thể mua cân vi lượng tiên tiến của nước ngoài để cải thiện hiệu quả độ chính xác và độ chính xác của thành phần.

cho ăn động vật

(2) Tăng cường kiểm soát lỗi thành phần thủ công

Trong quy trình sản xuất thức ăn truyền thống, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng nguyên liệu thủ công, điều này dễ dẫn đến các vấn đề như bổ sung nguyên liệu không chính xác, khó kiểm soát độ chính xác của nguyên liệu và chất lượng quản lý sản xuất thấp.Thiết kế tối ưu của dây chuyền sản xuất tích hợp cơ điện có thể tránh được các lỗi thành phần thủ công một cách hiệu quả.Thứ nhất, công nghệ thông tin và công nghệ tự động hóa được áp dụng để tích hợp các quy trình thành phần và đóng gói thành một tổng thể.Quá trình này được hoàn thành bằng thiết bị cơ khí, có thể tăng cường kiểm soát chất lượng và độ chính xác của thành phần;Thứ hai, trong quy trình sản xuất thức ăn tích hợp, công nghệ mã vạch có thể được áp dụng để tăng cường kiểm soát thành phần và độ chính xác của thức ăn, tránh xảy ra các vấn đề khác nhau;Hơn nữa, quy trình sản xuất tích hợp sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất, cải thiện hiệu quả chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi.

(3) Tăng cường kiểm soát ô nhiễm cặn và ô nhiễm chéo

Trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều sử dụng gầu nâng và băng tải cạp hình chữ U để vận chuyển thức ăn.Những thiết bị này có chi phí mua sắm và bảo trì thấp hơn, ứng dụng tương đối đơn giản nên được nhiều doanh nghiệp sản xuất yêu thích.Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thiết bị, lượng thức ăn dư thừa tồn tại ở mức cao, có thể gây ra các vấn đề ô nhiễm chéo nghiêm trọng.Tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất tích hợp cơ điện có thể tránh được vấn đề dư lượng thức ăn và ô nhiễm chéo.Nói chung, hệ thống vận chuyển bằng khí nén được sử dụng, có nhiều ứng dụng và lượng cặn tối thiểu trong quá trình vận chuyển.Chúng không yêu cầu vệ sinh thường xuyên và không gây ra các vấn đề ô nhiễm chéo.Việc áp dụng hệ thống vận chuyển này có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về dư lượng và nâng cao chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi.

thức ăn chăn nuôi-1

(4) Tăng cường kiểm soát bụi trong quá trình sản xuất

Tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất tích hợp cơ điện có thể tăng cường hiệu quả việc kiểm soát bụi trong quá trình sản xuất.Thứ nhất, cần tăng cường xử lý tổng hợp thức ăn, nguyên liệu, bao bì và các liên kết khác để tránh vấn đề rò rỉ trong quá trình vận chuyển thức ăn và tạo môi trường sản xuất tốt cho người lao động;Thứ hai, trong quá trình thiết kế tối ưu hóa, việc hút và loại bỏ bụi riêng biệt sẽ được thực hiện cho từng cổng cấp liệu và đóng gói, đạt được cả việc loại bỏ và thu hồi bụi, đồng thời tăng cường kiểm soát bụi trong quá trình sản xuất;Hơn nữa, trong thiết kế tối ưu hóa, một điểm thu gom bụi cũng sẽ được thiết lập trong mỗi thùng nguyên liệu.Bằng cách trang bị thiết bị hồi lưu, việc kiểm soát bụi sẽ được tăng cường hiệu quả để đảm bảo chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Phần kết luận:Tóm lại, công nghệ xử lý thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc rất đa dạng về độ phức tạp và hiệu quả.Để đảm bảo độ chính xác và chính xác của nguyên liệu, giải quyết vấn đề dư lượng thức ăn và ô nhiễm chéo, cần tăng cường thiết kế tối ưu hóa dây chuyền sản xuất tích hợp cơ điện tử.Nó không chỉ là chìa khóa cho quá trình sản xuất và chế biến thức ăn trong tương lai mà còn có thể nâng cao hiệu quả trình độ sản xuất thức ăn chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội đồng thời nâng cao chất lượng sản xuất.


Thời gian đăng: Jan-08-2024